Bloggar / kolumner

Hjälp oss att sätta upp sädesmagasin i Nakamtenga med omnejd

Tisdag 2018-01-30 kl 00:15 - Laura Lindholm

Vi behöver omgående sätta upp sädesmagasin i Nakamtenga med omnejd! Vi måste köpa upp mat så att det finns tillgång även under slutet av säsongen innan nästa skörd. Priserna kommer efterhand bli högre och högre, vilket slår hårt mot bönderna som inte har något att ta av. Det behövs tre olika magasin: 1) för mat, 2) för utsäde för sådd när regnsäsongen börjar 3) för mat till boskapen.

Det råder stor brist på mat i det västafrikanska landet Burkina Faso. Landet är världens tredje fattigaste land och torka och dåliga skördar äventyrar tillgången på mat. Det krävs snabba insatser för att en svältkatastrof ska kunna undvikas. Regnperioden i Burkina Faso infaller mellan juni och oktober, men det gångna året gav inte mycket regn så skörden i oktober blev väldigt liten. Det som skördades då är redan slut, och vi är bara i januari.

På grund av bristen på mat så kommer priserna under våren att skjuta i höjden, vilket i sin tur leder till sjukdomar och hunger. Läget är akut och människor börjar bli desperata. Det behövs pengar för att kunna starta projekt, för att exempelvis samla in och köpa upp sädesbanker nu för att sedan kunna sälja till samma pris senare när matpriserna skjutit i höjden, vilket är en mer hållbar och långsiktig lösning. Vi behöver också kunna dela ut matpaket i byar med grundläggande kost som en mer akut lösning.

Jag arbetar för tillfället som praktikant hos den svenska ideella organisationen Yennenga Progress som aktivt medverkar till samhällsbyggande genom att utveckla konceptet Den goda byn i Nakamtenga, Burkina Faso. Det som började med en förskola i byn Nakamtenga, i Burkina Faso, har sedan 2001 utvecklats till ett helt samhälle under tillväxt. Med fokus på utbildning, hälsa och infrastruktur utifrån lokala initiativ bidrar Yennenga Progress globala nätverk med kompetens och resurser för fortsatt tillväxt.

För att motarbeta det katastrofala läge som nu drabbar människorna i byarna i och runt Nakamtenga behöver vi Din hjälp. Om du vill vara med och bidra till att förhindra svält så swisha eller sätt in ett bidrag till Yennenga Progress så att vi som är på plats kan göra något för att stärka matsäkerheten och tillgången till mat så att människor här inte behöver oroa sig och gå hungriga. Tack för ditt bidrag!

Laura Lindholm, Nakamtenga 22 jan 2018

 

Kommentera inlägg. Nyckelord: hjälp, nakamtenga