Minister Terho slog fast kulturinstitutionernas statsandelar

2017-10-30

sampo-terho-4362.jpg

Minister Sampo Terho. Foto: Statsrådet

Europa-, kultur och idrottsminister Sampo Terho har slagit fast statsandelarna för teatrar, orkestrar och muséer. Verksamheten finansieras under nästa år med ca 104,5 miljoner euro i statsandelar.  Man föreslår att ett nytt museum tas med i statsandelssystemet.

Förutom statsandelarna slog ministern även preliminärt fast anslagen för teatrarnas och orkestrarnas riksomfattande och regionala verksamhet samt för orkestrarnas utvecklingsprojekt.

Teatrarna får totalt 52,5 miljoner euro i statsandelar. Orkestrarnas får ca 18,4 miljoner euro i statsandelar och muséerna 33,6 miljoner. Förutsättningen för att statsandelarna betalas ut enligt de fastslagna summorna är att riksdagen godkänner statens budgetproposition för 2018.

Statsandelssystemet för teatrar, orkestrar och muséer är kalkylerat och grundar sig på årsverken och priser per enhet för dessa.

Teatrar

2 469 årsverken riktas till teatrarna, dvs. lika många som i år. Priset per enhet för årsverken är 53 639 euro.   Priset per enhet, inklusive mervärdesskatt, är 55 634 euro. Inga nya teatrar togs med i statsandelssystemet.

I den preliminära uppdelningen av anslagen riktade ministern 3 220 000 euro i understöd som beviljas beroende på prövning till regional, dans- och barnteaterverksamhet, till svenskspråkig teaterverksamhet och till turnéverksamhet.

Orkestrar

1 033 årsverken riktades till orkestrarna, dvs. lika många som i år. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 49 550 euro och priset per enhet, inklusive mervärdesskatt, är 51 349 euro. Inga nya orkestrar togs med i statsandelssystemet.

Därutöver riktades preliminärt 668 000 euro i understöd till orkestrarnas riksomfattande och regionala verksamhet samt till utvecklingsprojekt, dvs. lika mycket som i år.

Muséer

Lappo stads muséer togs in som ny i stadsandelssystemet. Inklusive det nya muséet kommer 124 muséer att omfattas av statsandelssystemet nästa år. 1 183 årsverken riktas till museerna, dvs. lika många som i år. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 64 479 och priset per enhet, inklusive mervärdesskatt är 68 651 euro.

- Statsandelssystemet är grunden för finansieringen av teater, dans, musik, cirkus, muséer och orkestrar. Statsandelarna bidragit till att trygga kulturens tillgänglighet på olika håll i Finland samt möjliggjort stabilitet och långsiktighet i kulturverksamheten. Vi bör även framöver se till att vårt kulturfält är omfattande och mångsidigt, säger Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

Statsandelssystemet för kulturinstitutioner förnyas

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen tillsatte i augusti 2016 en sakkunniggrupp för att bereda ett förslag till reform av finansieringssystemet för muséer, orkestrar och teatrar, inklusive dans och cirkus.

Meningen är att förnya statsandelssystemet så att det på ett bättre sätt tar i beaktande förändringar inom konstfältet och i samhället.

Live24magazine

2018-01-24Ännu ryms mera med i vårens Feasta-bandmönstring!
2018-01-24Finanspolitiken för slapp med tanke på konjunkturläget
2018-01-13Jyty: Aktivmodellen skuldbelägger den arbetslösa och ökar onödig byråkrati
2017-11-27Nästan 200 barn utövade konst för hundraåriga Finland
2017-11-03Sverige vann över Finland och Viktor Klintsten blev matchens lirare i sin 50e landskamp
2017-10-30Minister Terho slog fast kulturinstitutionernas statsandelar
2017-10-26Prins Carl Philip delar ut anslag till forskare inom svensk nyföddhetsvård
2017-10-26Viking Line vinner Security Awards för sitt säkerhetsarbete
2017-10-23Stamuppskattningen av små hjortdjur utvecklas
2017-10-21Rättsosäkerhet och brister i asylprocessen ger det skuggsamhälle ni inte vill ha

Gå till arkivet »