Jyty: Aktivmodellen skuldbelägger den arbetslösa och ökar onödig byråkrati

2018-01-13

jyty.jpg

Finland, St. Michel

Enligt offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki kommer aktivmodellen för den arbetslösa att verka som en klar nedskärning av arbetslöshetsskyddet och som huvudlös byråkrati. Aktivmodellen i all sin komplicitet är orättvis mot de svagare i arbetslivet, fortsätter Jytys ordförande.

De arbetslösas aktivmodell ökar kraftigt den administrativa bördan för FPA och arbetslöshetskassorna. FPA har i sitt eget uttalande bedömt att aktivmodellen på årsnivå innebär givande av 385 000 – 770 000 nya förmånsbeslut. Detta kommer sannolikt för den arbetslösa att synas som exempelvis förseningar av betalningar.

Arbetsmängden och antalet kontakttaganden har uppskattats att öka speciellt för de anställningsfrämjande tjänsterna, vilka är en förutsättning för erhållande av stöd till fullt belopp, om man inte har avlönat arbete.

– Majoriteten av de arbetslösa upplever sannolikt saken så att de helt enkelt inte kan uppfylla aktivitetsförutsättningen. På så sätt är resultatet av aktivmodellen en ytterligare försvagning av speciellt de hårt prövade långtidsarbetslösas situation.

– Arbetskraftsbyråerna har inte tillräckliga resurser för att driva en dylik huvudlös byråkrati. Varför skär regeringen ner arbetskraftsanslagen samtidigt som den kraftigt ökar den administrativa arbetsbördan för arbetskraftsmyndigheterna, förundrar sig Pihlajamäki.

– I den danska aktivmodellen har en arbetskraftstjänsteman ungefär 12 kunder medan siffran i Finland är 166. Skillnaden är alltså enorm.

– Man bör ge arbetskraftstjänsterna extra resurser för att den arbetslösa ska ha möjlighet till ens någon sorts service. Bättre skulle det vara om den nuvarande aktivmodellen annullerades och man i stället skulle komma fram till en rättvisare modell. Vi förstår också det att alla metoder för att minska arbetslösheten bör sökas.

Utbildningens betydelse beaktas inte

Aktivmodellen, som regeringen ensidigt genomför, beaktar inte tillräckligt förändringen av arbetslivets kompetenskrav och yrkena. I modellen beaktar man inte heller tillräckligt betydelsen av utbildning och behovet av livslång inlärning.

– Exempelvis en förbättring av möjligheterna till frivillig utbildning med arbetslöshetsstöd skulle vara ett betydande utvecklingssteg. En förbättring av de arbetslösas studiemöjligheter med arbetslöshetsskyddet bör förbättras speciellt då arbete trots hårda försök inte hittas, betonar Jytys ordförande.

Jytys ordförande talade vid Jyty S:t Michels 70-årsfest 13 januari.

Live24magazine

2018-01-24Ännu ryms mera med i vårens Feasta-bandmönstring!
2018-01-24Finanspolitiken för slapp med tanke på konjunkturläget
2018-01-13Jyty: Aktivmodellen skuldbelägger den arbetslösa och ökar onödig byråkrati
2017-11-27Nästan 200 barn utövade konst för hundraåriga Finland
2017-11-03Sverige vann över Finland och Viktor Klintsten blev matchens lirare i sin 50e landskamp
2017-10-30Minister Terho slog fast kulturinstitutionernas statsandelar
2017-10-26Prins Carl Philip delar ut anslag till forskare inom svensk nyföddhetsvård
2017-10-26Viking Line vinner Security Awards för sitt säkerhetsarbete
2017-10-23Stamuppskattningen av små hjortdjur utvecklas
2017-10-21Rättsosäkerhet och brister i asylprocessen ger det skuggsamhälle ni inte vill ha

Gå till arkivet »